pažemėti


pažemėti
1 pažemė́ti intr. 1. darytis kiek žemesniam, truputį nuslūgti, susmegti: O tu pažemė́jai, buvai kaip ir aukštesnė Sur. Kalnas lyg pažemė́jo 1. Ežere pažemėjo vandens lygis sp. Tiktai tris mėnesius čia nebuvau, o jau atrodo, kad susigūžusi, truputį pažemėjusi troba, liūdnai nuogi sodo medžiai . 2. priartėti kiek prie žemės paviršiaus, truputį nusileisti: Dangus dar pažemėjo . 3. kiek sumažėti (apie kai kurių matuojamų dydžių lygį); pršn. pakilti: Pažemė́jęs mano [kraujo] spaudimas Žln. Kainos kilna kilna, ka tau kas pažemė̃tų! Krš. [Sinchroninis] variklis sustoja, pažemėjus tinklo įtampai arba susilpnėjus žadinimo srovei LTEX170. 4. NdŽ tapti kiek žemesniam, pastorėti (apie balsą): [Choristų] balsai, išvažiavus į gryną orą, atsigavo ir, pažemėję visa oktava, taip galingai skambėjo P.Trein. \ žemėti; nužemėti; pažemėti; sužemėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • pažemėti — 2 pažemėti intr. NdŽ tapti žemės spalvos, papilkėti (apie mirusiojo ar ligonio veidą): Saulei užtekėjus, mirusioji pažemėjo, jos skruostai sužliugo P.Cvir. Vis tokie pilki, nusiminę ir pažemėję veidai M.Katil. žemėti; apžemėti; įžemėti; išžemėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažemėti — vksm. Kalvà lyg ir pažemėjo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pažemėjimas — 1 pažemėjimas sm. (1) DŽ2 1. → 1 pažemėti 1: Kaspijos jūros lygio pažemėjimas smarkiai atsiliepė vandens transportui sp. Kai kur prie podirvinio vandens paviršiaus pažemėjimo prisideda ir melioratorių darbai sp. 2. žema vieta: Ledynui tirpstant,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžemėti — 2 apžemėti, ėja (àpžemi Prng), ėjo 1. tr. Ser, KŽ aptepti žemėmis, išpurvinti: Lapus visus apžemėjo, i neėda karvės Dglš. | refl. Š, KŽ: Burokų lapai apsižemėjo Dglš. Apsižemė̃s batai, žemių pribirės dirvoj Aln. 2. tr. apiberti žemėmis: Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžemėti — 2 išžemėti tr. Š, KŽ, DŽ2 ištepti žemėmis, išpurvinti: Vadžios išžemėtos OG185. | refl. Š, KŽ, DŽ2: Čia žolė išsižemėjus Rmš. Teresė plėšia runkelius iš pažliugusio juodžemio ir gražiai krauna į krūvą: gumbai prie gumbų, lapai prie lapų;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupulti — nupùlti intr. 1. SD346, Q4, MP64, K nukristi, nulėkti: Obuolys krisdamas nupuolė ant būdos LTI24. Nuo stalo nupuolo Nmč. Nupuolė jis nuo viško J. Nupulti nuo arklio B. Žiūrėk, nenupulk tu nuo krėslo! Kš. Regi, tavo alavėlis nupuolė an žemės Azr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužemėti — 1 nužemėti intr. pasidaryti žemesniam: Kalnas ariamas ir akėjamas nusidirbo ir nužemėjo Prn. žemėti; nužemėti; pažemėti; sužemėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužemėti — 2 nužemėti tr. nutepti žemėmis: Elžbietos akyse tik basi nužemėti kulniukai sumirga, ir Barbutė dingsta S.Čiurl. žemėti; apžemėti; įžemėti; išžemėti; nužemėti; pažemėti; prižemėti; sužemėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastorėti — intr. 1. NdŽ pasidaryti kiek storesniam: Lervų iščiulptų lapų pakraščiai pastorėja rš. 2. LL157, Ser, OG307, DŽ1 pasidaryti stambesniam, apkūnesniam, padrūtėti: Laikui einant pastorėsi Erž. Daugiau valgysi – greičiau pastorėsi rš. 3. pažemėti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažemiuoti — intr.; S.Dauk pažemėti. žemiuoti; įžemiuoti; išžemiuoti; pažemiuoti; prižemiuoti; sužemiuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language